Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Kékes Balázs E.V. (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.manzeraniki.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) valamint a Manzera Nikoletta által kezelt Facebook, és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő / igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni Manzera Nikoletta életmód és táplálkozási tanácsadó által meghirdetett szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

II. A szolgáltató adatai

Név: Kékes Balázs E.V. megbízásából Manzera Nikoletta

Székhely: 2000 Szentendre, Széchenyi tér 37. 2. lph. fsz. 1.

Telefonszám: 06202885868, 06704257637

Email cím: kekesb@freemail.hu, nikoletta.manzera@gmail.com

Adószám: 69333633133

III. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed www.manzeraniki.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett szolgáltatásokra. Kiterjed a Manzera Nikoletta által kezelt Facebook és Instagram oldalakra is. Az ÁSZF 2021. Április 10-től visszavonásig érvényes. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között az ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az ÁSZF rendelkezéseit minden szolgáltatásrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

IV. Szolgáltatások

A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségeken étrend, valamint jóga tagság megrendelésére van lehetőség. A fenti elérhetőségekre megküldött email útján, valamint a Manzera Nikoletta által kezelt Facebook, és Instagram oldalakon van lehetőség a szolgáltatás megrendelésére, amellyel az Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat. A Szolgáltató az email beérkezését követően a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti, ez csak a visszaigazoló email-ben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történhet.

V. Felek kötelezettségei, Szolgáltatási díj

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyénileg bírálja el, hogy kinek van lehetősége igénybe venni a szolgáltatást. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy általa kínált szolgáltatást a legmagasabb színvonalon biztosítja a Felhasználó részére.

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében a Megrendelő számára az alábbiakat nyújtja:

  • személyre szabott étrend készítése
  • jóga videókhoz való hozzáférés, tagsági felülettel, a vásárolt csomagnak megfelelően

Szolgáltató saját belátása szerint dönthet a Megrendelőnek a Szolgáltató által működtetett jóga tagsági felületre történő felvételéről.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az tagságba történő felvétel a megrendelt szolgáltatásnak nem része. Ennek díjáról a megfelelő oldalon tájékozódhat. A Szolgáltató a tagságba történő felvételről az alábbi feltételek teljesülésének figyelembevételével dönt:

  • Megrendelő Manzera Nikoletta számára fényképes jelentést küld egy adott időn belül elért külalaki változásairól
  • Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Manzera Nikoletta használja ezen fotókat arc és név nélkül az általa kezelt közösségi és webes felületeken.

A felvétel megtagadása Szolgáltató kizárólagos joga, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul vesz.

Megrendelő kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási díjat mindig személyre szabottan állapítja meg.

Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt határidőben (3 munkanap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a foglalt időpontja törlődik.

Megrendelő vállalja továbbá, hogy a kapott étrendet más számára sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Amennyiben a fentiek ellenére Szolgáltató tudomást szerez erről, Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 1.000.000 azaz egymillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére.

A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi, vagy jelenleg fennálló táplálkozását befolyásoló betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.

A szolgáltató nem orvos, nem végzett dietetikus, gyógyító tevékenységet, diagnosztikát nem végez. A Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás kizárólag tanácsadásnak minősül, amellyel a Szolgáltató segíti a Fogyasztót egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában, ami semmiképp sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által nyújtott tanácsok nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálásra, kezelésére, gyógyítására, megelőzésére. A nyújtott szolgáltatást tilos szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben a Fogyasztó bármilyen egészségügyi problémával küzd vagy annak kialakulására utaló jeleket tapasztal, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát vagy egészségügyi szakembert. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.

VI. A táplálkozási tanácsadás teljesítése

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, az egyeztetett naptári napon készíti és küldi el az étrendet.

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

VII. A szolgáltatás teljesítésének feltételei

A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyú jtott szolgáltatásért jár.

Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban tö ténő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

Nyereményjáték során étrendet/jóga tagságot megnyerő ügyfelek részére minden, a jelen szerződésben megfogalmazott szabály ugyanúgy vonatkozik.

VIII. Elállás

Az email, Facebook, Instagram üzenet útján létrejött szerződéses jogviszony alapján, a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megrendelésével, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni. A táplálkozási tanácsadás szolgáltatástól a Megrendelőnek, fizetést követően 7 napon belül van lehetősége elállni, abban az esetben, amennyiben a tanácsadás még nem vette kezdetét. A Megrendelőnek ebben az esetben a megfizetett szolgáltatási díj visszajár. Amennyiben megrendelő a szolgáltatási díj megfizetését követő 7 napon túl kíván a szerződéstől elállni a szolgáltatási díj nem jár vissza. A megrendelő az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát. A tanácsadás megkezdésével az elállási jog nem érvényesíthető. A tanácsadás az írásos konzultáció (kérdősor) átadásával megkezdődik.

IX. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, felmondása

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatásnyújtására irányuló, az ÁSZF V. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan előre nem látható, tapasztalható körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díjat elveszíti. Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF V. és VI. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, a a Felhasználó aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy a Felhasználó betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi javaslatokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás teljes díja visszafizetésre kerül.

A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, a felhasználó jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

X. Adatvédelem

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

A szerződő megadott adatait kizárólag az elektronikus levelező rendszerben tároljuk megfelelő védelem mellett és harmadik félnek nem adjuk tovább. Ezen adatok törlését kérhetik a szolgáltató által megadott e-mail címen.

XI. Szerzői jogok

A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Weboldalon és annak aloldalain található összes grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, ötlet, valamint a csomagajánlatokra vonatkozó összes adat, leírás, illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga készítette így a Weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai, vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más Weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS! A jogtulajdonos: Manzera Nikoletta. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy védjegyének használatára, hasznosítására. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén (akár online, akár offline formában), minden egyes leközölt képért, videóért vagy szöveges tartalom esetén bekezdésért, napi 15.000Ft/ db felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a jogsértés fennáll. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egy napi felhasználási díját! A 11-es pontban ismertetett szerzői jogok továbbá érvényesek az Ügyfél részére átadott minden dokumentumra (étrend, jóga tagság, kérdősorok, ajánlások, e-mail üzenetek, telefonos és webkamerás konzultációk hang és/vagy képanyaga).

A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

Szolgáltató számára megtiszteltetés, ha bárki a saját weboldalán a weboldalra mutató internetes hivatkozást helyez el. Viszont elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

XII. Weboldal látogatása

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak a Megrendelőnek.

XIII. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.